Vossegården 6A 5004 Bergen

Hvordan vi jobber

Vi innhenter dokumentasjon (selvangivelse, lønnsslipp, takst o.l.)

Gjennomgang av dokumentasjonen
- kvalitetssikring før vi søker om lån.

Utarbeider en fullstendig
kreditorliste.

Vi bistår med finansiering for
utbetaling av betalingsanmerkninger.

Vi følger opp at alle
betalingsanmerkningene blir slettet.

Refinansierer all gjeld til
et nytt boliglån.