Vossegården 6A 5004 Bergen

Refinansiering av dine utleggsforretninger

I Zapp Finans har vi spesialisert oss på refinansiering av misligholdte lån med betalingsanmerkninger og utleggsforretninger samt forhandling av avtaler med kreditorer og inkassobyråer for personer som av en eller annen grunn ikke er, eller har vært, i stand til å gjøre opp for seg.

Vi refinansierer deg og samler alle inkassosakene og utleggsforretningene dine til et nytt boliglån til en normal boliglånsrente.

Dine lån er misligholdt dersom du ikke har betalt dem ved forfall. Det betyr ikke at de sies opp der og da, men de kan stå i fare for å bli sagt opp av banken. I så fall vil banken tvangsselge panteobjekter som er tilknyttet misligholdte lån. Dersom du har misligholdte lån som det ikke er knyttet sikkerhet til, vil banken likevel kunne ta utlegg i fast eiendom eller lønn for å innfri dine forpliktelser. Derfor er det viktig å gjøre noe med problemet. Tar du kontakt med oss for en refinansiering vil vi også gå gjennom resten av din økonomi for å sikre at du kan innfri og leve med dine gjeldsforpliktelser.

Vi håndterer både enkle og komplekse kundeforhold. Vi forstår våre kunder og søker å finne gode løsninger.

Du får en personlig rådgiver som setter seg inn i nettopp din økonomiske situasjon.

Alt håp er med andre ord ikke ute selv om du har misligholdte lån. Ta kontakt med oss for å se muligheten for refinansiering.